Vrijdag 27 oktober 2017 Algemene Ledenvergadering VCI

Op vrijdag 27 oktober 2017 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van V.C. Intermezzo gehouden vanaf 19.30 uur. De locatie is bij onze sponsor van Dames 1: AxxiAuto, Watertoren 25 te Dirksland.

Het bestuur zal terugkijken op het afgelopen seizoen en de belangrijkste plannen voor het lopende seizoen kenbaar maken en bespreken met de leden.

Uw aanwezigheid op onze jaarlijkse ledenvergadering wordt zeer op prijs gesteld. Het is fijn als er mensen mee willen denken en hun mening willen geven over wat wij als bestuur (voor u en/of uw kinderen) uitvoeren. Wilt u daarom alvast de avond van vrijdag 27 oktober 2017 reserveren in uw agenda a.u.b? 

De notulen van de ALV 2016-2017, de uitnodiging voor de ALV zijn bij dit bericht toegevoegd, evenals het actuele beleidsplan Versie 2017.1 met daarin de terugblik op seizoen 2016-2017 door het bestuur en de diverse commissies in bijlage 3.

De vergadering begint om 19.30 uur en u wordt al vanaf 19.00 uur verwelkomd met koffie en cake. Vanaf 19.00 zijn ook de financiele stukken op te halen bij de Penningmeester Arjo Wesdorp.

Heel graag tot vrijdag 27 oktober a.s., 
Namens het Bestuur van VC Intermezzo,


Pieter Bal