Contributie aanpassing 2018

Conform eerder besluit in de algemene ledenvergadering wordt de contributie per januari van ieder jaar herzien.

Voor komend jaar zal zowel de verenigings- als bondscontributie worden aangepast, als volgt:

1 – De verenigingscontributie is afhankelijk gesteld van de procentuele stijging van de zaalhuur van de Staver. In 2017 is er geen contributieverhoging doorgevoerd. In een seizoen wordt de contributie vijf maal geïnd.

 

2016

2018

 

Periodiek

Periodiek

Senioren spelend

 € 45,00

 € 46,00

Jeugd AB spelend

 € 31,50

 € 32,20

Jeugd AB trainend

 € 30,50

 € 31,00

Jeugd C spelend

 € 31,50

 € 32,20

Jeugd C trainend

 € 25,50

 € 26,00

CMV jeugd    .

 € 18,50

 € 19,00

Recreanten spelend

 € 28,50

 € 29,00

Recreanten trainend

 €        24,50

 €        25,00

Voor competitiespelende leden wordt door de vereniging teamgeld afgedragen aan de Nevobo. Deze bondscontributie is een eenmalig bedrag en wordt in januari geïnd.

 

2017/18

Senioren

 € 52,50

Jeugd ABC

 € 48,75

Recreanten

 € 11,25

 Heeft u vragen over de contributie dan kunt u zich wenden tot de penningmeester.

 

Arjo Wesdorp

Penningmeester VC Intermezzo

awesdorp@me.com