Contactgegevens

IBAN: NL78 Rabo 03420 61 003
www.vcintermezzo.nl
www.facebook.com/vcintermezzo
www.twitter.com/vcintermezzo

V.C. Intermezzo
Halsjuk 40
3245 DB Sommelsdijk

Hieronder vindt u de gegevens van diverse contactpersonen actief binnen de vereniging.

Bestuur:

Voorzitter Pieter Bal
email.intermezzo@gmail.com
06 - 24623645
Secretaris Erna Vogelaar
erna.vogelaar@upcmail.nl
0187 - 484981
Penningmeester Arjo Wesdorp
awesdorp@me.com
06 - 30931518
Wedstrijdsecretaris / Scheidsrechtercoördinator Marc van Biert
m.v.biert@live.nl
06 - 28942763
Technische Commissie (TC) Onno Bal
onno.bal@chello.nl
0187 - 484084
Jeugdcoördinator Manon Brooshoofd
manon_brooshoofd@hotmail.com
06 - 30869748
TC Recreanten Nicky Tuinenburg
n.tuinenburg8@upcmail.nl
0187 - 485452

Overige functies:

Toernooicommissie Jeugd Corianne Boekkee
corretjeb@hotmail.com
0187 - 609109
Toernooicommissie Jeugd Esther van Holten
esthervanholten@hotmail.com
Toernooicommissie jeugd Lotte Taale
lottetaale@hotmail.com
0187 - 485522
Materiaalbeheerder Bastiaan Driece
b.driece@outlook.com
06 - 46284363
Ledenadministratie Johan Vogelaar
leden.intermezzo@gmail.com
0187 - 484981
Pers- en Publiciteitscommissie Nicky Tuinenburg
n.tuinenburg8@upcmail.nl
0187 - 485452
Website- & Social Media commissie Keesjan Franke
kjfranke@gmail.com
06 - 30840143
Sponsorcommissie Paul van Beveren
4beveren@chello.nl
06 - 53233684
Sponsorcommissie Bram Hoekman
bram@xsarus.nl
06 - 29507812