• Volgende week 12 maart is het zo ver, onze algemene ledenvergadering. Anders dan voorgaande jaren gaan wij niet op bezoek bij Axxi Auto, maar ontmoeten we elkaar online via Teams. Vanaf 19:30 uur kan worden ingelogd via de Teams uitnodiging die vandaag wordt verstuurd en om 20:00 uur start de vergadering.

   

  Om deze vergadering bij te wonen, kan je je HIER aanmelden. Dit kan tot uiterlijk woensdag 10 maart en op donderdag 11 maart wordt de Teams-uitnodiging verstuurd.

   

  De agenda voor deze avond is als volgt:

   

  19.30 uur Inloggen Teams vergadering
  20.00 uur Benoeming / afscheid bestuursleden / jubilea
  20.10 uur Notulen algemene ledenvergadering 2019
  20.20 uur Financiën
  20.50 uur Voorstel contributie aanpassing
  20.55 uur Vooruitblik TC seizoen 2021-2022
  21.10 uur Inbreng nieuwe Statuten/HHR tbv ALV 2021

  21.15 uur Einde vergadering

   

  Wil je je graag goed voorbereiden op de vergadering, dan kan je de notulen van de vorige vergadering en de financiële stukken van dit jaar opvragen bij onze penningmeester Arjo Wesdorp. Dat kan via penningmeester@vcintermezzo.nl

  De Teams-uitnodiging wordt donderdag 11 maart verstuurd naar degene die zich hebben aangemeld, controleer hiervoor ook je spam-inbox. Mocht je de uitnodiging niet hebben gekregen, of heb je vragen over hoe Teams werkt, stuur dan een mailtje naar Annemiek Wesdorp via communicatie@vcintermezzo.nl