• Rechten en plichten leden

  WAT MAG JE VERWACHTEN VAN V.C. INTERMEZZO?

  • Actieve, gezellige en sportieve volleybalclub
  • Volop gelegenheid tot trainen en wedstrijden spelen in de Nevobo competitie
  • Begeleiding door trainers en coaches
  • Leuke (volleybal) activiteiten voor, tijdens en na de reguliere competitie
  • Circulatie Mini Volleybal (CMV) toernooien voor de jongste jeugd t/m 11 jaar

  WAT VERWACHT V.C. INTERMEZZO VAN HAAR LEDEN?

  • Sportiviteit, enthousiasme, gezelligheid en positiviteit
  • Interesse in het volleybalspel en de spelregels
  • Aanwezigheid op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
  • Tellen (tot A-jeugdleden) en fluiten van wedstrijden (vanaf A-jeugd tot en met senioren)
  • Uitoefenen van een vrijwilligerstaak/-functie door alle seniorenleden
  • Hulp bij (volleybal) activiteiten voor en door jeugd-/senioren-/recreanten leden
  • Deelname aan (volleybal) activiteiten
  • Hulp bij (verkoop) acties vanuit de club (loterijen, cake- en kruukplaetjes, etc)
  • Het dragen van sport(volleybal)schoenen met lichte zolen tijdens het volleyballen (trainen & wedstrijden)

  WAT VERWACHT V.C. INTERMEZZO VAN DE OUDERS/VERZORGER VAN JEUGDLEDEN?

  • Interesse in het volleybalspel en spelregels van zijn/haar kind(eren)
  • Interesse in de (volleybal) activiteiten van zijn/haar kind(eren)
  • Hulp bij (volleybal) activiteiten van zijn/haar kind(eren)
  • Hulp bij het trainen van het jeugdteam van zijn/haar kind(eren), op roulatie basis
  • (Hulp bij) het coachen van het jeugdteam van zijn/haar kind(eren), op roulatie basis
  • Verzorgen van autoritten van het jeugdteam van zijn/haar kind(eren) bij uitwedstrijden, op roulatiebasis
  • Aanwezigheid op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
  • Hulp bij (verkoop) acties door de jeugdleden vanuit de club (loterijen, cake- en kruukplaetjes, etc.
  • Het door zijn/haar kinderen laten dragen van sport(volleybal)schoenen met lichte zolen tijdens het volleyballen (trainen & wedstrijden)