• Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging kwam aan de orde of er leden zijn die financiĆ«le problemen hebben. In deze tijden van inflatie en hoge energieprijzen zou het kunnen dat daardoor kinderen niet kunnen sporten of dat leden juist om reden van kostenbesparing stoppen met sporten. Dat is iets wat we als vereniging niet in onze macht hebben. Maar graag willen we wel een handreiking doen mocht dit voorkomen.

    Allereerst is er bij de gemeente Goeree-Overflakkee een hulploket waar geldzorgen van burgers besproken kunnen worden. Contact kan worden opgenomen met Sociaalcontactpunt, te bereiken via telefoonnummer 140187, optie 1. Zie ook de brief gericht aan alle inwoners van Goeree-Overflakkee.

    Ook is er een speciale regeling Kindpakket, waardoor een jeugdige toch kan gaan sporten. Ook hier is meer informatie bij de gemeente Goeree-Overflakkee te verkrijgen.

    Als laatste willen we onze vertrouwenspersoon noemen in de persoon van Trudy van Zijp. Meer informatie hierover en over de contactgegevens van Trudy zijn te verkrijgen op onze site https://www.vcintermezzo.nl/vertrouwenspersoon

    We hopen als vereniging een bijdrage te leveren aan mogelijke financiƫle problemen in huisgezinnen en een brug te slaan om toch ook het sporten mogelijk te maken.