• Visie en beleid

    Met een heldere visie, in combinatie met een realistisch plan, willen we gezamenlijk onze vereniging weer op een hoger niveau terugbrengen. Niet alleen een hogerniveau qua volleybalprestaties, maar ook een hogerniveau van samenwerken, vrijetijdbesteding en investeringin elkaar.

    Als vereniging hebben we te maken meteen dynamische omgeving waarin er door sporters talloze keuzes gemaakt kunnen worden op het gebied van vrijetijdsbesteding. Het is dan ook van groot belang om als volleybalvereniging midden in de samenleving te staan met een herkenbare uitstraling om zo nieuwe leden aan te trekken en bestaande leden te binden, van jong tot oud.

    We willen dit bereiken door enerzijds ambitieuze doelstellingen te formuleren aan de hand van een prestatiegerichte competitieve cultuur waarin kwaliteiteen belangrijke basis vormt. Daarnaast houden we ook een open oog voor het volleybal als breedtesport en de recreatieve tak.

    Om de volleybalsport op Goeree-Overflakkee een goede toekomst te bieden zal het beleid van VC Intermezzo tevens gericht zijn op samenwerking met als doel om gedurende de komende vijf jaar een regionale positie in te nemen. 

    Bekijk hier het beleidsplan 2018-2023