• Tarieven

  Tarieven 2024

  Verenigingscontributie

  • De verenigingscontributie wordt geïnd in vijf termijnen, te weten september, november, januari, maart en mei
  • Verenigingscontributie is leeftijdgebonden;
  • De verenigingscontributie wordt jaarlijks verhoogd met de procentuele verhoging van de zaalhuur van de Staver

  Bondscontributie

  • De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de publicaties door de Nevobo voor teamgelden
  • De bondscontributie is gebonden aan het team waar het lid in zit. Bijv. een jongen van 11 jaar is voor zijn leeftijd nog CMV-lid, maar speelt al wel in de Jongens C. Dan is de verenigingscontributie op basis van CMV en de bondscontributie naar C-jeugd.
  • De teamgeldcontributie (Nevobo) wordt geïnd met de contributie van januari.

  Algemeen

  • Contributiewijzigingen worden in het najaar bepaald en gaan altijd in per 1 januari
  • De peildatum voor overgang CMV naar jeugdlid of jeugdlid naar volwassene is 1 oktober;
  • Er geldt binnen de vereniging een kwantumkorting. Elk derde en opvolgende lid van een gezin betaalt de helft van het contributiegeld (in volgorde van hoogte contributie)
  • Het trainen zonder spelen van wedstrijden bij de senioren is alleen mogelijk met toestemming van de trainer van het team.
  • Jeugdleden die verbonden zijn met een eigen jeugdteam mogen zonder extra kosten meetrainen in een ander (hoger) jeugdteam of seniorenteam. Dit na toestemming van de trainer van dat team;
  • Voor competitiespelende leden wordt het wedstrijdshirt door de vereniging beschikbaar gesteld. Het wedstrijdbroekje dient zelf te worden aangeschaft. Dit kan heel gemakkelijk online via onze eigen webshop (zie de knop 'webshop' rechts bovenin).

  Mocht je vragen/opmerkingen hebben naar aanleiding van je lidmaatschap van VC Intermezzo, kun je contact opnemen met onze ledenadministratie of onze penningmeester kan dit via ledenadministratie@vcintermezzo.nl of penningmeester@vcintermezzo.nl

   

  Verenigingscontributie (vijf termijnen in het seizoen)    
       
  Senioren termijn  seizoen 
  Competitiespelende senioren wekelijks 1x trainen € 39,00  €     195,00
  Competitiespelende senioren wekelijks 2x trainen € 53,20  €     266,00
  Senioren alleen trainend € 28,50  €     142,50
       
  Jeugd (12-18 jaar)    
  Competitiespelende ABC, wekelijks 1x trainen € 39,00  €     195,00
  ABC jeugd, alleen trainend € 28,50  €     142,50
       
  Jeugd (tot 12 jaar / basisschool)    
  Competitiespelende CMV jeugd, wekelijks 1x trainen € 34,00  €     170,00
  CMV jeugd, wekelijks 1x trainen € 24,00  €     120,00
       
  Recreantenafdeling    
  Competitiespelende recreanten € 29,00  €     145,00
  Recreanten trainend € 24,00  €     120,00
       
  Verenigingslid – rustend lid (jaartarief)    €       25,00
       
       
  Bondscontributie (eenmalig per jaar)    
  Competitiespelende senioren    €       80,50
  Competitiespelende A-, B- en C-jeugd    €       75,50
  Competitiespelende CMV-jeugd    €       31,50
  Competitiespelende recreanten    €       30,00
       

   

  Volleybalschool (eenmalig per seizoen)  
       
  B- en C-jeugd VC Intermezzo    €       75,00
  B- en C-jeugd overige leden    €       95,00