• Tarieven

  Verenigingscontributie

  Senioren  
  Competitiespelende senioren wekelijks 1x trainen € 37,00
  Competitiespelende senioren 2e training (*) € 13,00
  Senioren trainend (**), 1x trainen € 27,00
     
  Jeugd (12-18 jaar)  
  Competitiespelende A-, B- en C-jeugd, wekelijks 1x trainen € 35,00
  Competitiespelend ABC 2e training iedere week (*) € 13,00
  Competitiespelend ABC 2e training om de week (*) € 8,00
  A-, B-jeugd alleen trainend € 27,00
  C-jeugd alleen trainend € 25,00
     
  Jeugd (tot 12 jaar / basisschool)  
  Competitiespelende CMV jeugd, wekelijks 1x trainen € 32,50
  CMV jeugd, wekelijks 1x trainen € 22,50
     
  Recreantenafdeling  
  Competitiespelende recreanten € 25,00
  Recreanten trainend € 20,00
     
  Verenigingslid – rustend lid (jaartarief) € 25,00
     
  Bondscontributie (eenmalig per jaar)  
  Competitiespelende senioren € 74,50
  Competitiespelende A-, B- en C-jeugd € 70,50
  Competitiespelende CMV-jeugd € 30,00
  Competitiespelende recreanten € 27,50
     
  Volleybalschool (jaartarief vanaf oktober)  
  B- en C-jeugd VC Intermezzo € 75,00
  B- en C-jeugd overige leden € 95,00

   

  • De verenigingscontributie wordt jaarlijks verhoogd met de procentuele verhoging van de zaalhuur van de Staver
  • De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de publicaties door de Nevobo voor teamgelden
  • Verenigingscontributie is leeftijdgebonden; bondscontributie is gebonden aan het team waar het lid in zit. Bijv. een jongen van 11 jaar is voor zijn leeftijd nog CMV-lid, maar speelt al wel in de Jongens C. Dan is de verenigingscontributie op basis van CMV en de bondscontributie naar C-jeugd.
  • Contributiewijzigingen worden in het najaar bepaald en gaan altijd in per 1 januari
  • Er geldt binnen de vereniging een kwantumkorting. Elk derde en opvolgende lid van een gezin betaalt de helft van het contributiegeld (in volgorde van hoogte contributie)
  • De verenigingscontributie wordt geïnd in vijf termijnen, te weten september, november, januari, maart en mei
  • De teamgeldcontributie (Nevobo) wordt geïnd met de contributie van januari.
  • Om competitie te kunnen spelen is het noodzakelijk om ons een recente pasfoto toe te sturen via ledenadministratie@vcintermezzo.nl . Die pasfoto zal worden gebruikt op je spelerspas van de NeVoBo.
  • Het alleen trainen bij de senioren is alleen mogelijk met toestemming van de trainer van het team.
  • Voor competitiespelende leden wordt het wedstrijdshirt door de vereniging beschikbaar gesteld. Het wedstrijdbroekje dient zelf te worden aangeschaft. Dit kan heel gemakkelijk online via onze eigen webshop (zie de knop 'webshop' rechts bovenin).

  Mocht je vragen/opmerkingen hebben naar aanleiding van je lidmaatschap van VC Intermezzo, kun je contact opnemen met onze ledenadministratie of onze penningmeester kan dit via ledenadministratie@vcintermezzo.nl of penningmeester@vcintermezzo.nl -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  (*) Verschillende competitiespelende teams kennen een tweede training in de week. Dit ligt in lijn met de ambitie van de vereniging dat spelers zich zo nog meer kunnen ontwikkelen. Deze sportieve ambitie kent echter ook een financiële consequentie. Het berekende contributietarief is geen volledig dekkende contributie. Dankzij o.a. sponsorbedragen kan dit worden aangeboden. De afspraak is dat een lid deze contributie betaald op het moment dat zijn of haar team een tweede training wordt aangeboden. Zijn er zwaarwegende redenen dat een speler hier niet aan kan deelnemen kan, in overleg met de trainer en met toestemming van de TC, hiervan worden afgeweken. (**) VC Intermezzo is een prestatiegerichte volleybal club. VCI biedt desondanks de mogelijkheid om trainend seniorenlid te worden en mee te trainen met een seniorenteam. Er kan dan geen competitie worden gespeeld (ook niet eenmalig) door het trainende lid. Het bestuur van VCI kan in samenspraak met de trainer en het team besluiten om een trainend lid toe te laten, op initiatief van de trainer, het team of het individuele trainend lid zelf. De trainer beslist echter pér training of er meegetraind kan worden met het team. De eigen spelers van het team, vaste invallers vanuit een ander team en/of jeugdleden hebben altijd voorrang bij deelname aan de training. In het geval dat de trainer besluit dat het trainend lid niet mee kan trainen met het seniorenteam, biedt VCI altijd een vervangende training aan bij een van de recreantenteams.